Ważne - informacje dla RodzicówSzanowni Państwo!
Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją MEN
pt. Mamo, Tato - szkoła dla Twojego sześciolatka.
Prezentacja dostępna jest pod adresem warszawskiego Kuratorium Oświaty:
http://www.kuratorium.waw.pl/files/f-7010-2-6latki_2014_-_prezentacja.pdf

Natomiast pod poniższym adresem znajdą Państwo równie interesujące materiały pokonferencyjne, związane z edukacją szkolną sześciolatków:6-latki 2014 (prezentacja MEN), Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki w pierwszej klasie, Ważne informacje, Rekrutacja na nowy rok szkolny.

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/7010/rola-przedszkola-w-przygotowaniu-dzieci-sze%C5%9Bcioletnich-do-realizacji-obowi%C4%85zku-szkolnego.html


Przedszkolowo.pl logo